Please installFlashFox - Flash Browser in order to view content on your Android based mobile device.

 Placówki i bankomaty
4325 bankomatów
   55 terminale POSbankomaty

 

Znajdź
najbliższą placówkę
lub bankomat

loading...

Migawki

Kredyt w rachunku bieżącym

  • Finansowanie bieżącej działalności
  • Udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej
  • Każdy wpływ na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jednocześnie automatyczne odnowienie się kwoty limitu o kwotę dokonanej spłaty
  • Udzielany na 12 miesięcy, z możliwością odnowienia
  • Niskie koszty – odsetki pobierane są tylko za faktycznie wykorzystany kredyt
  • Dogodne formy zabezpieczeń