Please installFlashFox - Flash Browser in order to view content on your Android based mobile device.

Placówki i bankomaty
4030 bankomatów
   43 terminale POSbankomaty

 

Znajdź
najbliższą placówkę
lub bankomat

loading...

Migawki

Kredyt preferencyjny z dopłatą ARiMR

  • Kredyty inwestycyjne dla rolników, podmiotów prowadzących działalność w działach specjalnych produkcji rolnej, przedsiębiorców zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym
  • Kredyty obrotowe dla rolników i podmiotów prowadzących działalność w działach specjalnych produkcji rolne – przeznaczone na wznowienie produkcji po zdarzeniach klęskowych
  • Niskie oprocentowanie kredytów związane z dopłatą ARiMR do oprocentowania
  • Niska prowizja za udzielenie
  • Długi okres kredytowania
  • Możliwość karencji w spłacie kredytu
  • Dogodne formy zabezpieczeń