Serwis używa pliki cookies!

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywania. Więcej szczegółów w naszej “Polityce Cookies”

Zgadzam się
Zgadzam się
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Gwarancja de minimis – PLD-KFG - Bank Spółdzielczy w Chojnie

Oferta Oferta dla firm Gwarancja de minimis – PLD-KFG

Gwarancja de minimis – PLD-KFG

Czym jest Gwarancja de minimis?

Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu. Limit pomocy dla jednego przedsiębiorcy w  bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych wynosi 200 000 EUR (dla jednego przedsiębiorcy działającego w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 EUR). Wartość pomocy de minimis wyrażona za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto.

 

Dla kogo?

Oferta gwarancji skierowana jest do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (według definicji unijnej rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. załącznik I dot. uznania niektórych rodzajów pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu – Dz.Urz.UEL.2014.187.1 z dnia 26.06.2014 r.)

KATEGORIA MŚP ZATRUDNIENIE ROCZNY OBRÓT SUMA BILANSOWA
mikroprzedsiębiorstwo <10 ≤ 2 mln EUR ≤ 2 mln EUR
małe przedsiębiorstwo <50 ≤ 10 mln EUR ≤ 10 mln EUR
średnie przedsiębiorstwo <250 ≤ 50 mln EUR ≤ 43 mln EUR
 • prowadzą działalność gospodarczą;
 • są rezydentami i posiadają zdolność kredytową – ocenianą zgodnie z procedurą Banku Kredytującego;
 • nie posiadają wpisu w jakimkolwiek systemie, w którym podlegają weryfikacji na etapie udzielania kredytu zgodnie z wewnętrznymi przepisami Banku Kredytującego i które to wpisy zgodnie z tymi przepisami wykluczą ich z możliwości uzyskania kredytu w Banku Kredytującym (w tym BR lub BIK);
 • na etapie udzielania kredytu nie posiadali zaległości z tytułu podatków wobec US oraz zaległości z tytułu składek wobec ZUS/KRUS;W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, warunek dotyczący braku zaległości wobec ZUS/US/KRUS winien być spełniony na 1 lutego 2020r.
 • łączne zaangażowanie (w tym PLD i POIG) z tytułu gwarancji w ramach portfelowej linii gwarancyjnej w Banku Kredytującym nie przekroczy 3,5 mln zł.W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, w przypadku kredytów udzielanych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. łączne zaangażowanie może przekroczyć 3,5 mln zł., z zastrzeżeniem maksymalnej kwoty gwarancji oraz dostępnego limitu pomocy de minimis.

Na jaki cel?

Gwarancją mogą być objęte nowo udzielane wszelkie kredyty obrotowe (nieodnawialne, odnawialne, w tym także kredyty w rachunku bieżącym), ale również istniejące zaangażowania przedsiębiorców np. w przypadku podwyższania kwoty kredytu, odnawiania zaangażowania na kolejny okres kredytowania, a także gwarancją mogą być objęte kredyty inwestycyjne, które mogą być przeznaczane na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć inwestycyjnych. Środki pozyskane z kredytu mogą finansować inwestycje takie jak np. samochody, maszyny, urządzenia, zakup, budowę, rozbudowę, nadbudowę czy modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą.

 

Ile?

Kwota gwarancji nie może przekroczyć 60% wartości kapitału kredytu i jednocześnie 3,5 mln PLN. Gwarancja nie obejmuje odsetek od kredytu ani żadnych innych prowizji czy opłat.

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, w przypadku obejmowania kredytu gwarancją bądź podwyższania kwoty kredytu objętego gwarancją w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., kwota jednostkowej gwarancji spłaty kredytu stanowi nie więcej niż 80% kwoty kredytu.

 

Na jaki okres?

 • 27 miesięcy– w przypadku kredytu obrotowego (2 lata i 3 miesiące);
 • 99 miesięcy– w przypadku kredytu inwestycyjnego (8 lat i 3 miesiące).

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, w przypadku obejmowania gwarancją kredytu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. gwarancja jest udzielana na okres nie dłuższy niż:

 • 75 miesięcy – w przypadku kredytu obrotowego (6 lat i 3 miesiące);
 • 120 miesięcy – w przypadku kredytu inwestycyjnego (10 lat).

 

Za ile?

Stawka opłaty prowizyjnej za okres roczny gwarancji wynosi:

 • 0,5% dla kredytu obrotowego
 • 0,5% dla kredytu inwestycyjnego

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, stawka opłaty prowizyjnej od gwarancji należnej do zapłaty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. wynosi 0%.

 

Jak zabezpieczyć?

Zabezpieczenie gwarancji na rzecz BGK stanowi weksel własny In blanco kredytobiorcy.

 

Dlaczego warto?

 • Możliwość uzyskania kredytu nawet przez przedsiębiorców z krótkim stażem na rynku, bez historii kredytowej, bez dostatecznych własnych zabezpieczeń;
 • Niski koszt ustanowienia zabezpieczenia kredytu i gwarancji;
 • Minimum formalności – wystarczą standardowe dokumenty wymagane przez Bank do oceny zdolności kredytowej;
 • Cała procedura przyznania gwarancji de minimis BGK przeprowadzana jest przez Bank kredytujący.

 

Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, stawka opłaty prowizyjnej od gwarancji PLD należnej do zapłaty w okresie od 19 marca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. wynosi 0%.

Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis  – PLD