Skład Zarządu Banku:

 

1. Piotr Stafiej - Prezes Zarządu

2. Marek Budzyń - Członek Zarządu

3. Paweł Rusek - Członek Zarządu