Historia Banku Spółdzielczego w Chojnie.


Bank Spółdzielczy w Chojnie został założony 28 lutego 1947 r. z inicjatywy 22 złożycieli, którym przewodniczył ks. Andrzej Czechowicz i wśród których byli: Bronisław Ślusarz, Antoni Hejna, Józef Dziubanowski, Władysław Tomczak, Antoni Krzyżewski, Lambert Soska, Stanisław Michna, Józef Leśniak, Roman Pelc, Angelo Andreatto, Franciszek Dembniak, Bolesław Prengiel, Mieczysław Baumgard, Henryk Greb, Zygmunt Kubicki, Stanisław Jemioła, Teofil Barcikowski, Wiktor Czuba, Jan Bański, Władysław Jankowski. Byli to osadnicy, którzy odbudowywali życie społeczne na "Ziemiach Zachodnich" po zniszczeniach II wojny światowej. 25 września 1947 roku Bank został wpisany do rejestru spółdzielni pod nazwą Spółdzielczy Bank Ludowy. Udział wynosił 1.000 zł, a wpisowe 100 zł.

 

Przez prawie 40 lat był jedyną placówką bankową w Chojnie. Bank Spółdzielczy przechodził różne koleje losu, podobnie jak cała spółdzielczość bankowa w Polsce. Wielokrotnie zmieniano nazwę Banku. W roku 1950 przemianowano Spółdzielczy Bank Ludowy na Gminną Kasę Spółdzielczą a od 1965 roku funkcjonuje pod nazwą Bank Spółdzielczy w Chojnie. Zmiany jakie nastąpiły w Polsce po roku 1989 nie pozostały bez wpływu na funkcjonowanie banków spółdzielczych. Nowe warunki funkcjonowania spowodwały, iż z blisko 1.600 banków spółdzielczych na początku lat 90 - tych funkcjonuje obecnie około 600 banków. Zmiany jakie nastąpiły w latach 90 - tych spowodowały, iż pozostałe, funkcjonujące aktualnie banki spółdzielcze to nowoczesne podmioty funkcjonujące na konkurencyjnym rynku, oferujące nowoczesne usługi finansowe. Zmiany nie ominęły Banku Spółdzielczego w Chojnie, który przyczyniając się do odbudowania pozycji polskiej bankowści spółdzielczej stał się w roku 1996 złożycielem i akcjonariuszem Bałtyckiego Banku Regionalnego S.A. w Koszalinie. W roku 1998 nastąpiło połączenie Banku Spółdzielczego w Chojnie z Bankiem Spółdzielczym w Mieszkowicach oraz Bankiem Spółdzielczym w Starym Czarnowie. Od roku 2001 Bank Spółdzielczy w Chojnie jest członkiem Spółdzielczej Grupy Bankowej, do której należy 151 banków spółdzielczych oraz Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu. Obecnie Bank Spółdzielczy w Chojnie to nowoczesny, bezpieczny bank, który oferuje nowoczesne usługi finansowe.

Migawki

3D-Secure

3D-Secure

3D-Secure umożliwia dokonywanie przez Internet płatności o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa. Każda transakcja potwierdzana jest dodatkowym hasłem, które klient nadaje przy rejestracji karty w usłudze.

Rejestracja karty wykonywana jest jednokrotnie – klient w trakcie dokonywania płatności w sklepie internetowym zostanie poproszony o rejestrację, która wymaga potwierdzenia swojej tożsamości poprzez podanie danych osobowych znanych przez bank i ustalenie hasła. Przy kolejnych zakupach przez Internet poza podaniem danych z karty, potwierdzenie płatności będzie polegać na podaniu ustalonego hasła.

Więcej…